top of page

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDEN GEREKLİDİR?

Aile bilindiği üzere toplumun en küçük yapı taşıdır. Yapı taşı gibi sağlam bir kavramla eşleştirilen aile hem kendi içerisinde bazı etkilere maruz kalmakta hem de dış faktörlerin etkisinde kalmaktadır.

Gerek iç etkiler gerekse de dış etkiler ailenin esnekliğini sağlar ve aile yapısının gelişimine yardımcı olur. Bazı durumlarda aile yapısının kaldıramayacağı kadar etki olabilmesi mümkündür. Bu durum da ailenin bütünlüğünü, psikolojik sağlığını bozabilecek etkiyi yapmaktadır

Danışmanlık sürecinde Ailenin fertleri (ana, baba, çocuklar arasındaki ilişkiler de sorunlar varsa bunların tespiti yapılarak sorun sebeplerinin tespiti ve bunların giderilmesini amaçlamaktadır. Aile ile birlikte yaşayan başka aile yakınları (büyük anne ,büyük baba, önceki evliliklerden doğan ve aileyle yaşayan çocuklar yada aile yakını kimseler varsa onlarda ailenin yaşantısı kapsamında ele alınmaktadır.)

Aile Danışmanlığı sağlıklı, mutlu, bilinçli aileler oluşmasına, yetişkinlerin çocukları, eşleri ile ilişkilerini geliştirmeleri mutlu ve uyumlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmaktır. Sosyal bir kurum olarak aileye yardım etmek insana yardım etmektir. Aile kurumunu güçlendirmek, toplumu güçlendirmek ve güvenli bir gelecek sağlamaktır.

Aile Danışmanlığı Uygulamaları

Anne – babalar veya adayların evlilik yaşamında eşler arası ve çocuklarıyla karşılaştıkları iletişim, uyum, davranış sorunlarının nedenleri, çözüm yöntemlerini ortaya koyan danışan ailelere koruyucu, önleyici ve tedavi edici uygulamaları içerir.

Aile danışmanları aile kurumu, aile yaşam döngüsü ve çeşitleri, evlilik süreci aşamaları, eşler arası ilişkiler, kişilik özellikleri, eşler arası ilişkilerde stres etkenleri, evlilik çatışmaları, roller, güç kavramı, evlilikte yaşanan sorunlar ve başa çıkma yolları konularıyla, çiftlere karı-koca iletişim becerileri, sorun çözme ve uzlaşma becerileri geliştirmeleri yönünde destek olur. Ayrıca çocuğun ruhsal gelişim dönemleri, çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları, ergenlik dönemi sorunları, sınav kaygısı v.b. konularda da anne-babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları hususunda danışmanlık hizmeti verir.

Aile Danışmanlığının Fonksiyonu

Aile danışmanlığının temel misyonu çiftlere, ebeveynlere kendilerini tanıma, anlama, iç görü geliştirerek farkındalıklarını oluşturmada yardımcı olmaktır. Böylece aile içerisinde farklılıklarına rağmen bir arada yaşama, uyum, sorun ve çatışma çözme becerileri kazandırmak temel hedeftir.

Anne-babalar, çocuklarda meydana gelen ruhsal gelişim evreleri, değişimi konusunda bilgi sahibi olmayabilirler. Birçok aile çocuğunun uyum ve davranış sorunlarını geç fark edebilir.

Böylece çocukta uyum ve davranış bozuklukları meydana gelebilir. Özellikle çocuğun gelişim dönemlerinde koruyucu ve önleyici aile danışmanlığı yaklaşımları daha önemlidir.

Aile eğitim ve danışmanlık yoluyla güçlendirilir, donanım kazandırılırsa çocuğunun sağlıklı gelişimiyle birlikte ruhsal gelişim sorunlarının çözümlenmesinde çocuğuna en etkili yardımı sağlar.

Aile danışmanlığı “ailenin yaşam kalitesini” yükseltir!

İnsanı merkeze alan aile danışmanlık hizmetin en temel amacı ailenin yaşama kalitesini yükseltmek olmalıdır. Ailenin gelişimini destekleyecek hizmetler kurum temelli bir yapıdan toplum temelli organizasyona dönüşmek zorundadır. Çünkü ailede ortaya çıkan psikososyal ve ekonomik sorunları ancak ailenin bulunduğu yerden başlayarak çözüm sürecine ailenin katılımını sağlayarak kolay, ulaşılabilir hizmetlerle kalıcı çözümler üretebiliriz.

Yararlanılan Kaynak:http://ailedanismani.gen.tr/aile-danismanliginin-onemi-ve-fonksiyonu/

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK KORUYUCU FAKTÖRLER Bireylerin ve toplulukların psikolojik sağlığına destek olması için kişisel özelliklerini ve eğilimlerini anlamaya çalışmak pozitif psikoloji yaklaşı

YETİŞKİN BİREYLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

YETİŞKİN BİREYLERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK Psikolojik Sağlamlık, Pozitif Psikolojinin bir olgusu; esneklik, dayanıklılık ve yılmazlık anlamlarına da gelmektedir.  Öncelikle bir  özgeçmiş taraması yapara

Comments


bottom of page